Vazduhoplovno pravo

Naša kancelarija poznata je kao jedna od retkih koja se bavi vazduhoplovnim pravom.

Zastupamo naše klijente prilikom kupoprodaje vazduhoplova, davanja u zakup, registracije vazduhoplova.

Pored toga vršili smo  osnivanje i zastupanje u preuzimanju avio-kompanije te u postupcima dobijanja potrebnih certifikata radi obavljanja delatnosti javnog avio-saobraćaja pred nadležnim privrednim sudovima kao i pred civilnim vazduhoplovnim vlastima.