Pravo intelektualne svojine

Naša kancelarija ima potrebno iskustvo u oblasti zaštite prava intelektualne svojine. Ova dinamična pravna oblast koja doživljava brojne preobražaje je izuzetno zahtevna. Zato članovi našeg tima konstantno prate izmene domaćih i međunarodnih propisa i standarda, kako bi svojim klijentima pružili najbolju moguću uslugu.

Sa velikim uspehom smo zastupali i zastupamo klijente u postupcima nacionalne i međunarodne registracije i prenosa žigova, kao i zaštite žigom zaštićenih oznaka pred Zavodom za intelektualnu svojinu i nadležnim sudovima.

Takodje, bavimo se i autorskim pravom, sastavljanjem i analizom autorskih ugovora i zastupanja u autorskim sporovima.

Pored toga u našoj praksi se bavimo pitanbjem zaštite prava intelektualne svojine na internetu.