Privredno pravo

Ponosimo se našim višedecenijskim iskustvom iz oblasti privrednog prava. Ova oblast danas predstavlja težišno polje našeg rada.

Još u socijalističkoj Jugoslaviji zastupali smo neke od najznačajnijih privrednih subjekata. Danas usluge pružamo značajnim inostranim i domaćim kompanijama.

Pružali smo i pružamo pravni servis u pogledu osnivanja kompanija, njihovog spajanja i preuzimanja, dokapitalizacije te u drugim bitnim statusnim promenama.

Pored toga, radili smo na raznim investicijama, sačinili brojne ugovore sa elementom inostranosti, zastupali naše klijente u tenderskim postupcima na kojima su isti pobedjivali te ih dalje pratili u njihovom razvoju.

Da bi pružili potpun servis našim klijentima, uz naš tim se angažuju eminentni eksperti finansija i drugih oblasti, sa kojima imamo višegodišnju saradnju, kako bi klijent na jednom mestu dobio kvalitetne, brze i potpune odgovore.

Klijentima nudimo optimalna rešenja koja za cilj imaju potpunu zaštitu njihovog položaja u konkretnom poslu.

Upravo naš sveobuhvatan pristup privrednom pravu, koji podrazumeva i poznavanje privrednog ambijenta, jeste garancija za klijente da se apsolutno mogu pouzdati u naše savete i zastupanje koji se tiču njihovih poslovno-pravnih odnosa.