Radno pravo

Ovoj grani prava pristupamo sa više aspekata što nam, uz ogromno iskustvo daje mogućnost da u potpunosti sagledamo sve izazove u ovoj oblasti.

Naime, sa punom posvećenošću zastupamo veliki broj privrednih subjekata koji se javljaju u ulozi poslodavaca, ali isto tako zastupamo sindikalne organizacije kao i klijente – zaposlene čija su prava iz radnog odnosa povredjena ili ugrožena.

Takvo iskustvo nam daje značajnu prednost da prilikom pregovora, sačinjavanja i analize ugovora o radu, menadžerskih ugovora, pravilnika o radu, kolektivnih ugovora i drugih radno-pravnih akata te sudskih postupaka imamo potpun uvid u predmetna pitanja iz različitih uglova.