Privredno krivično pravo

Težište rada naše kancelarije jeste privredno pravo, medjutim posedujemo izuzetno veliko iskustvo iz oblasti krivičnog prava što nam omogućava multidisciplinarni pristup u izuzetno složenim postupcima kakvi su oni koji se odnose na privredni kriminal te u drugim oblastima u kojima se prepliću dve tako složene pravne discipline kao što su privredno i krivično pravo.

Samo izuzetno dobro poznavanje obe oblasti predstavlja garanciju klijentu da će mu u ovakvim slučajevima biti pružena maksimalna pravna zaštita. Naša kancelarija je u stanju da takvo znanje i iskustvo ponudi svojim klijentima.