Ljudska prava

Ovo je možda i jedna od najosetljvijih pravnih oblasti u kojoj imamo značajno iskustvo kao zastupnici i branioci naših klijenata ne samo pred domaćim institucijama i sudovima već i pred međunarodnim uključujući i Evropski sud za ljudska prava.

Po pitanju ljudskih prava stvarujemo  saradnju sa nevladinim sektorom a naš član tima držao je i predavanja upravo iz ove oblasti.