Krivično pravo

Naša kancelarija ima izuzetno bogatu praksu u oblasti krivičnog prava. Branili smo naše klijente u nekim od najsloženijih krivičnih postupaka koji su vodjeni u Srbiji, zemljama okruženja i pred međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Pored toga pružali smo zastupanje i oštećenima u značajnom broju postupaka.

Iskustvo i znanje koje smo stekli na taj način najbolji je osnov za poverenje koje nam klijenti ukazuju.