Naš tim

  • Snežana Pušić

    Advokat


    Bavi se advokaturom i značajni je deo tima počev od 2003. godine. Tokom svoje dugogodišnje prakse stekla je veliko iskustvo u oblasti privrednog prava, krivičnog prava, izvršnog prava, porodičnog prava, radnog prava i prava intelektualne svojine. Zastupa klijente, kako fizička tako i pravna lica, u postupcima pred privrednim sudovima, postupcima koji se tiču medijskog prava, radnog i porodičnog prava a takođe pruža pravne usluge koje se tiču alternativnih postupaka radi mirnog rešavanja sporova. Koordiniše i vodi projekte izrade raznovrsnih ugovora vezanih za različite potrebe stranaka, a posebno učestvuje u izradi kompletnih akata korporacija, kolektivnih ugovora i pravilnika o radu.