Naš tim

 • Đuro Čepić

  Advokat


  Nastavio je praksu u kancelariji svoga oca advokata Jovana Čepića. Član Advokatske komore Beograda od 1997.godine. Član je i udruženja branilaca pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju i stalnim Međunarodnim krivičnim sudom sa sedištem u Hagu.

  U periodu 2005-2010.godine član Upravnog odbora Advokatske komore Beograda. Tokom 2008-2009 potpredsednik udruženja branilaca pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

  Za vreme 2010 i 2011.godine u ogranizaciji Ministarstva pravde Crne Gore, UNDP, OEBS i Ambasade SAD u Crnoj Gori učestvovao kao predavač nosiocima pravosudnih funkcija u programu borbe protiv korupcije.

  Postupao je kao glavni branilac, ko-branilac, zastupnik svedoka i pravni savetnik pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

  Postupao i postupa u značajnom broju predmeta pred Privrednim i drugim domaćim sudovima i sudovima u regionu kao i u drugim oblicima zastupanja interesa klijenata.