Naš tim

  • Sanja Marković

    Advokatski pripravnik


    Advokatskoj kancelariji Čepić pridružila se u oktobru 2015. godine. Pruža značajnu podršku advokatima u oblasti privrednog prava, izvršnog prava, porodičnog prava, a takođe poseduje znanja u oblasti međunarodnog krivičnog prava. Učestvovala je u izradi predstavki i zastupanju stranaka pred Evropskim sudom za ljudska prava. Učestvuje u pripremi akata, dokumentacije i pripremama za suđenja.