U saradnji sa

  • Sergej Đuretić

    Advokat


    Član Advokatske komore Beograda od 1999.godine. Posebno se bavi imovinsko-pravnim odnosima i propisima u oblasti građevinarstva. Učestvovao u projektima osnivanja katastra nepokretnosti za više opština na teritoriji grada Beograda.

    Postupao u značajnom broju postupaka pred Privrednim sudom u Beogradu kao i u postupcima pribavljanja potrebnih saglasnosti za izgradnju značajnih građevinskih objekata u Beogradu.

    Zastupa značajan broj privrednih subjekata iz oblasti građevinarstva.