U saradnji sa

 • Dr. Đorđe Sarapa

  Advokat


  U advokaturi od 1975.godine. Član Advokatske komore Beograda i Udruženja branilaca pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Nastavio praksu iz svoga oca u advokatskoj kancelariji Sarapa osnovanoj 1960.godine.

  Postupao u više hiljada predmeta, izmedju ostalog i kao branilac pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju.

  Magistrirao 1981.godine a kao stipendista holandske vlade pohađao Hašku akademiju za međunarodno pravo.

  Posebno specijalizovan za oblast civilnog prava, međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava kao i oblast krivičnog i međunarodnog krivičnog prava.

  Postupao u predmetima izuzetne vrednosti pred Privrednim sudovima.

  Objavio značajan broj radova iz oblasti imovinskog prava, međunarodnog privatnog prava, međunarodnog javnog prava, međunarodnog krivičnog prava i međunarodnog ratnog prava.