U saradnji sa

  • Milan Čepić

    Advokat


    U advokaturi od 1996.godine. Zastupa klijente u oblasti civilnog i krivičnog prava te prava koje se odnosi na nekretnine.

    Samostalno zastupala više privrednih subjekata pred Privrednim sudovima, rešavala statusna pitanja privrednih subjekata te se posebno bavila pripremom dokumentacije iz oblasti nekretnina.